OASblog

Livlige fugle.Fuglelivet

Oprettet af Per Berthing 02 mar, 2019 22:07

I Juvre enge fløj flokken på 42 fugle rundt i området, men landede flere gange i toppen af samme busk.

Det blæste en del, så lyden fra fuglene bliver overdøvet.
Mvh. Per.Your mobile does not support playing flash video.

Perfekt fugle dagTure

Oprettet af Per Berthing 23 feb, 2019 22:41

Startede ved Marina Minde, Nybøl Nor, Kelstrup plantage, Søgård Mose og til slut Rinkenæs Skov.

Ved grusgraven i Hønsnap sad 2 Havørne i hver sin grantop, og en Stor Tornskade kom fra skoven og satte sig pænt i en busk ved grusgraven.

I Søgård Mose fouragerede en Trane familie.


I Rinkenæs Skov kom Sortspætten flyvende mod sit overnatningssted. Først kredsende rundt om træet med 3-4 steder, hvor den landede og udsendte sit karakteristiske "skrig".
Til sidst fløj den hen til hullet, men først så det ud, som om den kiggede ind, inden den hoppede ind.


Håndholdt kamera!
Your mobile does not support playing flash video.

MellemflagspætteFuglelivet

Oprettet af Viggo Petersen 04 feb, 2019 18:23

Mellemflagspætten er nu også set i Bolderslev Skov (se DOF basen)

En bekendt som er nabo til skoven sendte et billede til mig visende mellemflagspætten spise af en fedtkugle.

Min kommentar til ham: "Du lokker bare mellemflagspætten med fedtkugler, mens vi andre render rundt i Gråsten Skov i timevis." (svar: total grinesmiley)

SortsvaneFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 03 feb, 2019 23:54

En Sortsvane opholder sig på Kegnæs sammen med Sangsvaner.

Optaget d. 31. januar 2019.

Your mobile does not support playing flash video.

MandarinandFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 03 feb, 2019 23:50

Mandarinand svømmer rundt i Hørup Havn sammen med gråænder.

Optaget d. 31. januar 2019.Your mobile does not support playing flash video.

Hvidøjet AndFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 22 jan, 2019 17:23

Så er den hvidøjede and igen i Kruså Møllesø. Her dykkende efter føde.
Videoen optaget d. 22. januar 2019. Per.Your mobile does not support playing flash video.

Hvidøjet AndFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 13 nov, 2018 11:55

På vej tilbage fra en tur til Draved Skov bestemte Lars Peter Hansen, Klaus Bo Jensen og jeg, at vi ville køre omkring Kruså Møllesø for at se den hvidøjede and endnu en gang.
Denne and indberettes så forholdsvis få gange om året til dofbasen.dk, at den betegnes som sjælden.
Et af dens kendetegn er en bred og skarpt afsat hvid undergump, men når den vender siden eller fronten til kan den være meget svær at finde i en flok troldænder.
Da vi ankom til søens nordøstlige ende, var der ikke megen grund til optimisme, for dels regnede det, dels lå der ingen ænder her. Men det viste sig, at ænderne lå i stort antal ud for udkigsplatformen i søens sydvestlige ende, og vi var så heldige, at vi efter kort tid kunne udpege den hvidøjede and.
Trods regnvejret lykkedes det at få optaget nedenstående video:Peter Schwartz Jensen.

Your mobile does not support playing flash video.

Formiddagstur til Gråsten Søerne 8. nov. 18.Ture

Oprettet af Per Berthing 11 nov, 2018 12:27

”Debriefing” af OAS/DOF tur til Gråstensøerne den 8.11.2018

En par sælsomme – dansende - taffelænder

En velbesøgt tur rundt om slotssøen ved Gråsten slot forleden blev – traditionen tro - evalueret på passende vis ved turens afslutning. Alle deltagere var tilfredse, de forventelige arter var truffet undervejs, inklusive isfuglen, og sågar en overflyvende trane. Og alt var klar til dokumentation i DOFbasen.

En enkelt oplevelse i den allersidste del af turen gav dog anledning til spekulationer om et par taffelænders adfærd på Store dam.

Prebens video viser, hvad vi studsede over …..


Ingen af os havde tidligere lagt mærke til noget lignende. Først så vi en hun taffeland, som udførte rytmiske dansebevægelser – og dykkede. Herefter en han – med samme adfærd. Fra fuglebøgerne vidste vi ”at dykænder kan udvise svømmeandsadfærd med snadring på lavt vand og ”halvdykning” med gumpen i vejret” – men der var intet anført om en sådan ”dansende” fødesøgning.

Efterfølgende er der søgt på nettet – og på hjemmesiden www.hbw.com/ibc

- kan man på en video træffe en Troldand (Aythya ferina), der udviser præcis samme adfærd. Titlen er ”Common Pochard (Aythya ferina) – a male bird paddling with his flippers in order to get food to the surface”.

Så – altså en parallel til den kendte fødesøgningsadfærd hos måger, der tramper/danser ormene op.

Ovennævnte hjemmeside – The Internet Bird Collection (IBC) - indeholder i øvrigt mange gode fotos, videoer og sonogrammer.

Lars Peter Hansen.Your mobile does not support playing flash video.