OASblog

Hvidøjet AndFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 13 nov, 2018 11:55

På vej tilbage fra en tur til Draved Skov bestemte Lars Peter Hansen, Klaus Bo Jensen og jeg, at vi ville køre omkring Kruså Møllesø for at se den hvidøjede and endnu en gang.
Denne and indberettes så forholdsvis få gange om året til dofbasen.dk, at den betegnes som sjælden.
Et af dens kendetegn er en bred og skarpt afsat hvid undergump, men når den vender siden eller fronten til kan den være meget svær at finde i en flok troldænder.
Da vi ankom til søens nordøstlige ende, var der ikke megen grund til optimisme, for dels regnede det, dels lå der ingen ænder her. Men det viste sig, at ænderne lå i stort antal ud for udkigsplatformen i søens sydvestlige ende, og vi var så heldige, at vi efter kort tid kunne udpege den hvidøjede and.
Trods regnvejret lykkedes det at få optaget nedenstående video:Peter Schwartz Jensen.

Your mobile does not support playing flash video.

Formiddagstur til Gråsten Søerne 8. nov. 18.Ture

Oprettet af Per Berthing 11 nov, 2018 12:27

”Debriefing” af OAS/DOF tur til Gråstensøerne den 8.11.2018

En par sælsomme – dansende - taffelænder

En velbesøgt tur rundt om slotssøen ved Gråsten slot forleden blev – traditionen tro - evalueret på passende vis ved turens afslutning. Alle deltagere var tilfredse, de forventelige arter var truffet undervejs, inklusive isfuglen, og sågar en overflyvende trane. Og alt var klar til dokumentation i DOFbasen.

En enkelt oplevelse i den allersidste del af turen gav dog anledning til spekulationer om et par taffelænders adfærd på Store dam.

Prebens video viser, hvad vi studsede over …..


Ingen af os havde tidligere lagt mærke til noget lignende. Først så vi en hun taffeland, som udførte rytmiske dansebevægelser – og dykkede. Herefter en han – med samme adfærd. Fra fuglebøgerne vidste vi ”at dykænder kan udvise svømmeandsadfærd med snadring på lavt vand og ”halvdykning” med gumpen i vejret” – men der var intet anført om en sådan ”dansende” fødesøgning.

Efterfølgende er der søgt på nettet – og på hjemmesiden www.hbw.com/ibc

- kan man på en video træffe en Troldand (Aythya ferina), der udviser præcis samme adfærd. Titlen er ”Common Pochard (Aythya ferina) – a male bird paddling with his flippers in order to get food to the surface”.

Så – altså en parallel til den kendte fødesøgningsadfærd hos måger, der tramper/danser ormene op.

Ovennævnte hjemmeside – The Internet Bird Collection (IBC) - indeholder i øvrigt mange gode fotos, videoer og sonogrammer.

Lars Peter Hansen.Your mobile does not support playing flash video.

Udtørrede søerAndet

Oprettet af Per Berthing 09 sep, 2018 21:34

Af Kaj Abildgaard 4/9-18.

Det har selvfølgelig ikke forbigået nogen, at vi har haft en meget varm sommer og samtidig en sommer uden nedbør.

Virkningerne på mange af vores søer og vandhuller har været helt utrolige, og jeg har aldrig set udtørringer så slemt.

Allerede 1. juli var Dynt Strandmose helt tørlagt, og der er næppe kommet vand siden.

Ved Trillen blev Vælddam også helt tørlagt, og har været det siden.

Ståls Mose i Sønderskoven har også kun lav vandstand, og stubbene fra tidligere fældning er helt blotlagte.

Der er ikke meget vand tilbage til de ynglende fugle, Knopsvane, Lille Lappedykker og Blishøns.

Efterfølgende fotos har jeg taget af de 2 førstnævnte steder.
SkestorkeFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 30 aug, 2018 21:34

Vi havde også en sjov oplevelse ved Skjern Enge (Lønborg Tårnet) på vores campingtur langs Vestkysten.
På vej ud til tårnet kunne vi høre en ny fuglelyd. Ca. 60 Skestorke gik og fouragerende tæt på fugletårnet. Desværre kunne mikrofonen i kameraet ikke opfange deres "mumlen".
Mvh. Lene og Per.Your mobile does not support playing flash video.

Kultur og idrætsnat i Sønderborg Foreningen

Oprettet af Viggo Petersen 20 aug, 2018 14:25

Hej fuglevenner Så er tingene ved at være på plads til vores deltagelse i Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg fredag den 24/8. Der er lidt ændringer til vores 1. plan, da Kaj skal videre nordpå til familien på dagen, så den endelige plan bliver som sådan: Vi har en plads ved havnefronten tæt på “Chr. den 2.’s rundbord” på en “stadeplads” imellem Musikskolen og Sygeplejeskolen (...hvor heldig kan man være !) Trafikken bliver lukket af kl. 17, så indtil da kan man køre ind til pladsen med bilen, men derefter skal bilen parkeres udenfor området, indtil det igen åbnes kl 23. 1. hold bliver Kaj, Preben og Lars Peter. Kaj kører omkring kl. 16 ned til pladsen med “telt”, skalleslugerkassse, div. fuglemateriale, brochurer m.v.. Telt stilles op med hjælp af de 3 + mig. 1. hold har “kontortid” fra kl. 17 – 19. Herefter afløses de af Viggo, Kim og mig fra kl. 19 til ca. kl. 21. Hold 2 pakker sammen. Jeg håber, at I øvrige har lyst til at komme ned og besøge os, og se hvad Sønderborgs foreninger kan byde på ! Hilsen fra Klaus Bo

SlagfalkFuglelivet

Oprettet af Per Berthing 08 aug, 2018 18:28

Efter campingtur til Thyborøn, besøg på Agger Tange (Dværgmåge) og et smut forbi Hanstholm (Ride) og besøg i Thorsminde (Bonapartemåge) skulle vi hjem og besluttede at tage turen langs Vestkysten.

Vi passerede Ballum Sluse, men ville ikke køre derud, da vi havde campingvogn med.
Det var kort efter, at Slagfalken første gang var indberettet. Det opdagede vi først, da vi kom hjem.

Vi kørte videre til Saltvandssøen uden det store udbytte.

Mandag tog vi til Ballum Sluse uden held.

I dag onsdag tilsmilede heldet os. Først besøg ved slusen, hvor Klaus Malling Olsen kunne fortælle, at den kunne ses fra Rømø Dæmningen. Vi fik den set og taget et billede på meget lang afstand.
Derefter kørte vi tilbage til Slusen, og i samme øjeblik passerede den forbi i afslappet tempo.
Rigtig fed oplevelse.

Mvh. Lene og Per.Fejlfarvet Blishøne ?Fuglelivet

Oprettet af Per Berthing 13 jun, 2018 10:07

Blog imageEt tilfældigt besøg ved "Oliesøen" gav Blishøne med afkom.

Man skulle tro, at ved at yngle i denne "sø" kunne fjerdragten blive ekstra glansfuld!
Afkommet ser normal ud, men hvordan mon den kommer til at se ud som voksen?

Mvh. Per.


Tinglev MoseAndet

Oprettet af Per Berthing 07 jun, 2018 23:33

Tilstanden for færdsel i Tinglev Mose af Kaj Abildgaard 25/5-18.

Der er store problemer med færdslen i Tinglev Mose.
Det fugletårn, som står der, har nogle dårlige stolper. Dette har Naturstyrelsen, som forvalter området, dog lovet at få lavet inden for kort tid.

Problemerne med gangbroen rundt i mosen er dog mere alvorlige. Stien er nu i så dårlig stand at al færdsel rundt stærkt frarådes. Naturstyrelsen har dog også bebudet at første og sidste del af plankerne i løbet af sommeren fjernes. En renovering af det bestående kan der ikke findes penge til ej heller ved kommunen.

Til gengæld lover naturstyrelsen at opsætte et udkigssted i den nordlige ende af mosen nær jernbanen.